Recent Transaction

District 36

– Midtown Miami

$15,500,000

60,059 SF – Retail + Multifamily Development